14 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Diamonds Are Forever Shirley Bassey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Diamonds Are Forever Shirley Bassey Chordza
คอร์ด Diamonds Are Forever Shirley Bassey | เนื้อเพลง Diamonds Are Forever Shirley Bassey | Chord Diamonds Are Forever Shirley Bassey

เนื้อเพลง Diamonds Are Forever Shirley Bassey
คอร์ด Diamonds Are Forever Shirley Bassey | เนื้อเพลง Diamonds Are Forever Shirley Bassey | Chord Diamonds Are Forever Shirley Bassey
Diamonds are forever, they are all I need to please me
They can stimulate and tease me
They won't leave in the night
I've no fear that they might desert me
Diamonds are forever, hold one up and then caress it
Touch it, stroke it and undress it
I can see ev'ry part, nothing hides in the heart to hurt me
I don't need love, for what good will love do me?
Diamonds never lie to me
For when love's gone, they'll lustre on
Diamonds are forever, sparkling round my little finger
Unlike men, the diamonds linger
Men are mere mortals who are not worth going to your grave for
I don't need love, for what good will love do me?
Diamonds never lie to me
For when love's gone, they'll lustre on
Diamonds are forever, forever, forever
EmoticonEmoticon