14 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You're My World Sherbet Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You're My World Sherbet Chordza
คอร์ด You're My World Sherbet | เนื้อเพลง You're My World Sherbet | Chord You're My World Sherbet

เนื้อเพลง You're My World Sherbet
คอร์ด You're My World Sherbet | เนื้อเพลง You're My World Sherbet | Chord You're My World Sherbet
Yor're my world,
you're ev'ry breath I take
Yor're my world,
you're ev'ry move I make
Other eyes see the stars
up in the skies
But for me they shine
within your eyes
As the trees
reach for the sun above
So my arms reach out to you
for love
With your hand
resting in mine
I feel the power so divine
You're my world,
you're my night and day
You're my world,
you're ev'ry prayer I pray
If our love ceases to be
Then it's the end
of my world for me

Solo 4 Bars..3...
4... With your hand
resting in mine
I feel the power so divine
You're my world,
you're my night and day
You're my world,
you're ev'ry prayer I pray
If our love ceases to be
Then it's the end
of my world
the end of my world
the end of my world
For me
EmoticonEmoticon