14 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Magazine Madonna Sherbet Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Magazine Madonna Sherbet Chordza
คอร์ด Magazine Madonna Sherbet | เนื้อเพลง Magazine Madonna Sherbet | Chord Magazine Madonna Sherbet

เนื้อเพลง Magazine Madonna Sherbet
คอร์ด Magazine Madonna Sherbet | เนื้อเพลง Magazine Madonna Sherbet | Chord Magazine Madonna Sherbet
( Ooh...Magazine...
Ooh..Magazine Madonna )
. There is a girl,
She a model in
a magazine
Anywhere in the world
She's a natural born
cover queen
Eyes stare into space
with every feature
It's perfect place
I can't understand,
this crazy
schoolboy affairs
This adolescent fantasy
For a photoplay face
That everyone wishes
they could be,
A supernatural smile
A covergirl with
a magic stile, haha
Fashion and graces,
glossy pages,
They all surround you
But on the inside,
I see the cages,
I'm looking through you
Oh...Magazine Madonna,
Oh...Magazine Madonna
Can anybody reach you,
Mag...gazine Madonna
What is it that make
you what you are...

Solo 16 Bars...15...
16...How does it feel,
knowing soon
there will come a day
When you will become,
the cover girl
of yesterday
There'll always be
another
to fill the space
On the latest cover
Ah ah....
Oh...Magazine Madonna,
Oh...Magazine Madonna
Can anybody reach you,
Mag...gazine Madonna
Tell me
What is it that make
you what you are...
Oh...Magazine Madonna,
I'm looking through you,
Oh...Magazine Madonna,
Tell me Mag...gazine
Madonna....
EmoticonEmoticon