11 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Life Is A Rock Reunion Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Life Is A Rock Reunion Chordza
คอร์ด Life Is A Rock Reunion | เนื้อเพลง Life Is A Rock Reunion | Chord Life Is A Rock Reunion

เนื้อเพลง Life Is A Rock Reunion
คอร์ด Life Is A Rock Reunion | เนื้อเพลง Life Is A Rock Reunion | Chord Life Is A Rock Reunion
Life is a rock but the radio rolled me
Gotta turn it up louder, so my dj told me (whoa whoa whoa whoa)
Life is a rock but the radio rolled me
At the end of my rainbow lies a golden oldie

Arthur Janov's primal screamin', Hawkins, Jay and
Dale and Ronnie, Kukla, Fran and Norma Okla
Denver, John and Osmond, Donny
Jj Cale and zz Top and ll Bean and De De Dinah
David Bowie, Steely Dan and sing me prouder, cc Rider
Edgar Winter, Joanie Sommers, Osmond Brothers, Johnny Thunders
Eric Clapton, pedal wah-wah, Stephen Foster, do-dah do-dah
Good Vibrations, Help Me Rhonda, Surfer Girl and Little Honda
Tighter, tighter, honey, honey, sugar, sugar, yummy, yummy
Cbs and Warner Brothers, rca and all the others

Life is a rock but the radio rolled me
Gotta turn it up louder, so my dj told me (whoa whoa whoa whoa)
Life is a rock but the radio rolled me
At the end of my rainbow lies a golden oldie

Spoken:
Listen--remember, they're playing our song!
Rock it, sock it, Alan Freed me, Murray Kaufman, try to leave me
Fish, and Swim, and Boston Monkey,
Make it bad and play it funky.
(Wanna take you higher!)
?
EmoticonEmoticon