11 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You Take My Breath Away Rex Smith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Take My Breath Away Rex Smith Chordza
คอร์ด You Take My Breath Away Rex Smith | เนื้อเพลง You Take My Breath Away Rex Smith | Chord You Take My Breath Away Rex Smith

เนื้อเพลง You Take My Breath Away Rex Smith
คอร์ด You Take My Breath Away Rex Smith | เนื้อเพลง You Take My Breath Away Rex Smith | Chord You Take My Breath Away Rex Smith
You
I don't know what to say
You take my breath away
You're every song I sing
You're the music that I play
And you take my breath away
You
You smile and it's okay
You take my breath away
Like water from a stream on a sizzling summer day
You take my breath away
There are words for the magic of a sunrise
Only none of them will due
For You
You take my breath away
And I don't know what to say
Cause you take my breath away
You
You take my breath away
And I don't know what to say
Cause you take my breath away
You take my breath away
You take my breath away
You take my breath away
You take my breath away
EmoticonEmoticon