12 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees Chordza
คอร์ด Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees | เนื้อเพลง Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees | Chord Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees

เนื้อเพลง Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees
คอร์ด Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees | เนื้อเพลง Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees | Chord Rock & Roll Hoochie Koo Rick & Dees
I couldn't stop movin' when it first took hold
It was a warm spring night at the old town hall
There was a group called The Jokers, they were layin' it down
Don't cha know I'm never gonna lose that funky sound
Rock and roll, Hoochie Koo
Lawdy mama light my fuse
Rock and roll, Hoochie Koo
Truck on out and spread the news
The skeeters start buzzing 'bout this time o' year
I'm goin' round back, she said she'd meet me there
We were rollin' in the grass that grows behind the barn
When my ears started ringin' like a fire alarm
Rock and roll, Hoochie Koo
Lawdy mama light my fuse
Rock and roll, Hoochie Koo
Truck on out and spread the news
Hope ya'll know what I'm talkin' about
The way they wiggle that thing, it really knocks me out
I'm gettin' high all the time, hope ya'll are too
Come on a little closer, gonna do it to you
Rock and roll, Hoochie Koo
Lawdy mama light my fuse
Rock and roll, Hoochie Koo
Truck on out and spread the news
Rock and roll, Hoochie Koo
Lawdy mama light my fuse
Rock and roll, Hoochie Koo
Truck on out and spread the news
That I'm tired of payin' dues
Done said goodbye to all my blues
Lawdy mama light my fuse

EmoticonEmoticon