12 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Sailing Rod Stewart Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sailing Rod Stewart Chordza
คอร์ด Sailing Rod Stewart | เนื้อเพลง Sailing Rod Stewart | Chord Sailing Rod Stewart

เนื้อเพลง Sailing Rod Stewart
คอร์ด Sailing Rod Stewart | เนื้อเพลง Sailing Rod Stewart | Chord Sailing Rod Stewart
I am sailing
I am sailing
Home again
'Cross the sea
I am sailing,
Stormy waters
To be near you,
To be free
I am flying,
I am flying
Like a bird
'Cross the sky
I am flying,
Passing high clouds
To be with you,
To be free
Can you hear me, can you hear me
Through the dark night, far away
I am dying, forever crying
To be with you, who can say
Can you hear me, can you hear me
Through the dark night far away
I am dying, forever crying
To be with you, who can say
We are sailing, we are sailing
Home again
'Cross the sea
We are sailing
Stormy waters
To be near you,
To be free
Oh Lord, to be near you, to be free
Oh Lord, to be near you, to be free
Oh Lord, to be near you, to be free
Oh Lord
EmoticonEmoticon