14 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Cry Like A Baby The Box Tops Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cry Like A Baby The Box Tops Chordza
คอร์ด Cry Like A Baby The Box Tops | เนื้อเพลง Cry Like A Baby The Box Tops | Chord Cry Like A Baby The Box Tops

เนื้อเพลง Cry Like A Baby The Box Tops
คอร์ด Cry Like A Baby The Box Tops | เนื้อเพลง Cry Like A Baby The Box Tops | Chord Cry Like A Baby The Box Tops
When I think about the good love you gave me
I cry like a baby
Living without you is driving me crazy
I cry like a baby
Well, I know now, that you're not a plaything
Not a toy, or a puppet on a string
As I look back on a love so sweet
I cry like a baby
Oh, every road is a lonely street
I cry like a baby
I know now that you're not a plaything
Not a toy, or a puppet on a string
Today we passed on the street, and you just walked on by
how my heart just fell to my feet
and like a fool I began to cry
Oh when I think about the good love you gave me
I cry like a baby
Living without you is driving me crazy
I cry like a baby
I know now, that you're not a plaything
I cry like a baby, cry like a baby
Every road is a lonely street
I cry like a baby, cry like a baby
Living without you is driving me crazy
I cry like a baby, cry like a baby
I cry, I cry, I cry
EmoticonEmoticon