14 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Diane The Bachelors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Diane The Bachelors Chordza
คอร์ด Diane The Bachelors | เนื้อเพลง Diane The Bachelors | Chord Diane The Bachelors

เนื้อเพลง Diane The Bachelors
คอร์ด Diane The Bachelors | เนื้อเพลง Diane The Bachelors | Chord Diane The Bachelors
I'm in heaven when I see you smile;
Smile for me, my Diane.
And though every thing's dark all the while
I can see you, Diane.
You have lighted the road leading home;
Pray for me when you can.
But no matter wherever I roam,
Smile for me, my Diane.
Smile for me, my Diane.
EmoticonEmoticon