14 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง He s So Fine The Chiffons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง He s So Fine The Chiffons Chordza
คอร์ด He s So Fine The Chiffons | เนื้อเพลง He s So Fine The Chiffons | Chord He s So Fine The Chiffons

เนื้อเพลง He s So Fine The Chiffons
คอร์ด He s So Fine The Chiffons | เนื้อเพลง He s So Fine The Chiffons | Chord He s So Fine The Chiffons
Do-lang, do-lang, do-lang
Do-lang, do-lang
He's so fine
(Do-lang, do-lang, do-lang)
Wish he were mine
(Do-lang, do-lang, do-lang)
That handsome boy over there
(Do-lang, do-lang, do-lang)
The one with the wavy hair
(Do-lang, do-lang, do-lang)
I don't know how, I'm gonna do it
(Do-lang, do-lang, do-lang)
But I'm gonna make him mine
(Do-lang, do-lang, do-lang)
He's the envy of all the girls
(Do-lang, do-lang, do-lang)
It's just a matter of time
(Do-lang, do-lang)
He's a soft spoken guy
(Do-lang, do-lang, do-lang)
Also seems kinda shy
(Do-lang, do-lang, do-lang)
Makes me wonder if I
(Do-lang, do-lang, do-lang)
Should even give him a try
(Do-lang, do-lang, do-lang)
But then I know he can't shy
(Do-lang, do-lang, do-lang)
He can't shy away forever
(Do-lang, do-lang,…
EmoticonEmoticon