14 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Lies Jana Kramer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Lies Jana Kramer Chordza
คอร์ด Beautiful Lies Jana Kramer | เนื้อเพลง Beautiful Lies Jana Kramer | Chord Beautiful Lies Jana Kramer
""

เนื้อเพลง Beautiful Lies Jana Kramer
คอร์ด Beautiful Lies Jana Kramer | เนื้อเพลง Beautiful Lies Jana Kramer | Chord Beautiful Lies Jana Kramer
Surrounded by pieces
Of vows that were broken
Leaving me speechless
It's like I don't know you
Everything we built is fallin' down
Tell me I'm making this up
That this ain't for real
Take me back to the night I could feel
Like I was enough when love was just blind
I'm not ready for the truth to see the light
Make it up, make it pretty, I don't mind
Tell me beautiful lies
Oh yeah
How did this happen?
I thought we were perfect
Never imagined
Feeling so worthless
I know I need to face it, but I can't right now
Tell me I'm making this up
That this ain't for real
Take me back to the night I could feel
Like I was enough when love was just blind
I'm not ready for the truth to see the light
Make it up, make it pretty, I don't mind
Tell me beautiful lies
Oh yeah
Go on and tell me those beautiful lies
Tell me I'm making this up
That this ain't for real
Take me back to the night I could feel
Like I was enough when love was just blind
I'm not ready for the truth to see the light
Make it up, make it pretty, I don't mind
Dream it up, make it real one more time
Tell me beautiful lies
Oh yeah
Please tell me those beautiful lies
(Beautiful lies, beautiful lies)


EmoticonEmoticon