14 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Codigo George Strait Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Codigo George Strait Chordza
คอร์ด Codigo George Strait | เนื้อเพลง Codigo George Strait | Chord Codigo George Strait
""

เนื้อเพลง Codigo George Strait
คอร์ด Codigo George Strait | เนื้อเพลง Codigo George Strait | Chord Codigo George Strait
Baby, just like you
It's something new
I just had to try
I didn't plan on it
But a sip and you'll want it
It's a beautiful high
The perfect recipe
Baby, you and me
The secret's been found
Let's pour one right now
I'm talkin' 'bout C?digo
I take it with me everywhere I go
Best tequila, baby, don't you know
A little sip and you're ready to roll
They make it down in Mexico
A little state called Jalisco
Where the beautiful agaves grow
I'm talkin' 'bout C?digo
Any way you like it
Any way you wanna try it
I'll try it too
I don't care if it's a habit
As long as you have it
And I have it with you
Hasta la Cruz
I'll be singing in to you
All the way home
We'll make this our song
I'm talkin' 'bout C?digo
I take it with me everywhere I go
Best tequila, baby, don't you know
A little sip and you're ready to roll
They make it down in Mexico
A little state called Jalisco
Where the beautiful agaves grow
I'm talkin' 'bout C?digo
Go on boy
Straight up or on the rocks
Dressed up or not
Make it a surprise
Throw it back and close your eyes
I'm talkin' 'bout C?digo
I take it with me everywhere I go
Best tequila, baby, don't you know
A little sip and you're ready to roll
They make it down in Mexico
A little state called Jalisco
Where the beautiful agaves grow
I'm talkin' 'bout C?digo
I'm talkin' 'bout C?digo
I take it with me everywhere I go
Best tequila, baby, don't you know
A little rip and you're ready to roll
They make 'em down in Mexico
A little state called Jalisco
Where the beautiful agaves grow
I'm talkin' 'bout C?digo
Where the beautiful agaves grow
I'm talkin' 'bout C?digoEmoticonEmoticon