19 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY Chordza
คอร์ด เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY | เนื้อเพลง เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY | Chord เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY
""

เนื้อเพลง เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY
คอร์ด เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY | เนื้อเพลง เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY | Chord เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง เก่ง ธชย x LEGENDBOY
พระท่านสอนให้เราทุกคนเข้าใจในความเป็นจริง
พระท่านสอนให้เราทุกคนเข้าใจว่าทุกๆ สิ่ง
เมื่อมีการพบเจอ ย่อมมีการจากลา
ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยั่งยืน

พรสอนว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจ ใช่สิ่งนอกกาย
คุณความดีจะอยู่ติดตัวเราไป จนวันสุดท้าย
หลีกหนีความลุ่มหลง หลีกหนีความวุ่นวาย
เข้าใจทุกๆ สิ่งด้วยความเป็นจริง

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น
ธรรมสอนให้เราเข้าใจหัวใจเราเอง

หากใครทำให้เจ็บ ก็จงอย่าเก็บเอาไว้
ปล่อยวางไปแล้วเธอจะมีแต่ความสุขล้นกว่า
เก็บความรัก เก็บความสุข เก็บเอาไว้ให้คนที่เขาเห็นค่า
เก็บเวลาของลมหายใจของเราไว้เอง ให้คนที่เขารักเรา

เกิดมาคนเรานั้นก็จงทำดี
ทำดีได้ดีเคยได้ยินบ้างไหม
บางคนทำเลวแต่ก็ไม่สนใจ
เดี๋ยวนี้เวรกรรมมันติดจรวด

อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ
คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้
บางคนหวังพึ่งแต่ดวงพึ่งอะไร
แล้วเมื่อไรจะมีกินมีใช้

รู้จักเข้าวัดทำบุญทำทาน
คนแบ่งปันคือคนรู้จักให้
ใครรู้จักเป็นผู้ให้ก่อน
คือผู้ได้รับที่แท้จริง

จงทำดีและก็จงทำดี
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม
จงทำดีแล้วก็จงทำดี
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น
ธรรมสอนให้เราเข้าใจหัวใจเราเอง

หากใครทำให้เจ็บ ก็จงอย่าเก็บเอาไว้
ปล่อยวางไปแล้วเธอจะมีแต่ความสุขล้นกว่า
เก็บความรัก เก็บความสุข เก็บเอาไว้ให้คนที่เขาเห็นค่า
เก็บเวลาของลมหายใจของเราไว้เอง ให้คนที่เขารักเรา

เกิดมาจงทำดีขอให้ทำความดี
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม
เกิดมาจงทำดีขอให้ทำความดี
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม

เกิดมาจงทำดีขอให้ทำความดี
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม
เกิดมาจงทำดีขอให้ทำความดี
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหมEmoticonEmoticon