16 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Puppy Love The Bottom Blues Chordza

คอร์ด Puppy Love The Bottom Blues | คอร์ดกีต้าร์ Puppy Love The Bottom Blues | คอร์ดเพลง Puppy Love The Bottom Blues | เพลง Puppy Love The Bottom Blues | เนื้อเพลง Puppy Love The Bottom Blues
คอร์ด เนื้อเพลง Puppy Love The Bottom Blues Chordza


I’m just a little boy
You just a little girl
We will belong together
from now until forever
Puppy love oh puppy love oh puppy love
Mom mom mom mom ma told me
she love or just the money
Mom mom mom mom ma told me
you are so fucking crazy
Puppy love oh puppy love oh puppy love
We have our little world
and no one can ruin my world
We will stick together
just like peanut butter
Puppy love oh puppy love oh puppy love
Mom mom mom mom ma told me
she love or just the money
Mom mom mom mom ma told me
you are so fucking crazy
Puppy love oh puppy love oh puppy love
I’m just a little boy
You just a little girl
We will belong together
from now until forever
Puppy love oh puppy love oh puppy love
Mom mom mom mom ma told me
she love or just the money
Mom mom mom mom ma told me
you are so fucking crazy
Puppy love oh puppy love oh puppy love
Pup pup pup hey puppy love ohhh
Pup pup pup hey puppy love ohhh
Pup pup pup hey puppy love ohhh
Pup pup pup hey puppy love ohhh
Puppy love Puppy love Puppy love
Mom mom mom mom ma told me
she love or just the money
Mom mom mom mom ma told me
you are so fucking crazy
Puppy love oh puppy love oh puppy love
EmoticonEmoticon