8 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet And Gentle Georgia Gibbs Chordza

คอร์ด Sweet And Gentle Georgia Gibbs | คอร์ดกีต้าร์ Sweet And Gentle Georgia Gibbs | คอร์ดเพลง Sweet And Gentle Georgia Gibbs | เพลง Sweet And Gentle Georgia Gibbs | เนื้อเพลง Sweet And Gentle Georgia Gibbs | Chord Sweet And Gentle Georgia Gibbs
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet And Gentle Georgia Gibbs Chordza

I was sweet and gentle (She was sweet and gentle)
Kind of sentimental (Kind of sentimental)
No one will deny it (No one will deny it)
I was once so quiet
And then one magic night
I learned to do the Cha Cha (Cha Cha, Cha Cha)
And now I'll never be the same
For I have turned into
A dancing cucaracha (Cha Cha, Cha Cha)
And my muchacho is to blame
How can I be gentle (Cha Cha, Cha Cha)
Sweet and sentimental (Cha Cha, Cha Cha)
While the Cha Cha's playing (Cha Cha, Cha Cha)
And my heart is swaying
I find that I am even
Dancing when I'm walking (Cha Cha, Cha Cha)
I'm haunted by that Cha Cha beat
I hear the rhythm start
Whenever we are talking (Cha Cha, Cha Cha)
I do the Cha Cha in my sleep
How can I be gentle (How can she be gentle)
Sweet and sentimental (Sweet and sentimental)
While the Cha Cha's playing (While the Cha Cha's playing)
And my heart is swaying
I find that I am even
Dancing when I'm walking (Cha Cha, Cha Cha)
I'm haunted by that Cha Cha beat
I hear the rhythm start
Whenever we are talking (Cha Cha, Cha Cha)
I do the Cha Cha in my sleep
Please be sweet and gentle
Treat me sentimental
For I'm temperamental
When I Cha Cha with you
Cha Cha Cha
Cha Cha Cha
Cha Cha Cha Cha

EmoticonEmoticon