24 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก Chordza

คอร์ด ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก | คอร์ดกีต้าร์ ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก | คอร์ดเพลง ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก | เพลง ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก | เนื้อเพลง ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก | Chord ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก
คอร์ด เนื้อเพลง ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก Chordzaธูปเทียนทองสองมือ ถือไว้ตั้งใจวันทา (ซ้ำ)
น้อมเคารพบูชา พระศาสดาของชาวพุทธ (ซ้ำ)

พระปัญญาเลิศล้น ทรงค้นพบสัจธรรม
พระการุณเลิศล้ำ ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์

พระองค์เลิศแล้วล้วนบริสุทธิ์
สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน (ซ้ำ)

EmoticonEmoticon