28 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง This Magic Moment The Drifters Chordza

คอร์ด This Magic Moment The Drifters | คอร์ดกีต้าร์ This Magic Moment The Drifters | คอร์ดเพลง This Magic Moment The Drifters | เพลง This Magic Moment The Drifters | เนื้อเพลง This Magic Moment The Drifters | Chord This Magic Moment The Drifters
คอร์ด เนื้อเพลง This Magic Moment The Drifters Chordza

Hey, Venus, oh, Venus
Venus, if you will
Please send a little girl for me to thrill
A girl who wants my kisses and my arms
A girl with all the charms of you
Venus, make her fair
A lovely girl with sunlight in her hair
And take the brightest stars up in the skies
And place them in her eyes for me
Venus, goddess of love that you are
Surely the things I ask
Can't be too great a task
Venus, if you do
I promise that I always will be true
I'll give her all the love I have to give
As long as we both shall live
Venus, goddess of love that you are
Surely the things I ask
Can't be too great a task
Venus, if you do
I promise that I always will be true
I'll give her all the love I have to give
As long as we both shall live
Hey, Venus, oh, Venus
Make my wish come trueEmoticonEmoticon