28 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Great Pretender The Platters Chordza

คอร์ด The Great Pretender The Platters | คอร์ดกีต้าร์ The Great Pretender The Platters | คอร์ดเพลง The Great Pretender The Platters | เพลง The Great Pretender The Platters | เนื้อเพลง The Great Pretender The Platters | Chord The Great Pretender The Platters
คอร์ด เนื้อเพลง The Great Pretender The Platters Chordza

Oh yeah, I'll tell you something
I think you'll understand
When I'll say that something
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
Oh please, say to me
You'll let me be your man
And please, say to me
You'll let me hold your hand
I'll let me hold your hand
I wanna hold your hand
And when I touch you I feel happy
Inside
It's such a feeling that my love
I can't hide
I can't hide
I can't hide
Yeah, you've got that something
I think you'll understand
When I'll say that something
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
And when I touch you I feel happy
Inside
It's such a feeling that my love
I can't hide
I can't hide
I can't hide
Yeah, you've got that something
I think you'll understand
When I'll feel that something
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your handEmoticonEmoticon