28 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Harbour Lights The Platters Chordza

คอร์ด Harbour Lights The Platters | คอร์ดกีต้าร์ Harbour Lights The Platters | คอร์ดเพลง Harbour Lights The Platters | เพลง Harbour Lights The Platters | เนื้อเพลง Harbour Lights The Platters | Chord Harbour Lights The Platters
คอร์ด เนื้อเพลง Harbour Lights The Platters Chordza

Oh yeah, oh yeah
Oh yeah, oh yeah
Imagine I'm in love with you
It's easy cos I know
I've imagined I'm in love with you
Many, many, many times before
It's not like me to pretend
But I'll get you, I'll get you in the end
Yes I will, I'll get you in the end
Oh yeah, oh yeah
I think about you night and day
I need you and it's true
When I think about you, I can say
I'm never, never, never, never blue
So I'm telling you, my friend
That I'll get you, I'll get you in the end
Yes I will, I'll get you in the end
Oh yeah, oh yeah
Well, there's gonna be a time
When I'm gonna change/make your mind
So you might as well resign yourself to me
Oh yeah
Imagine I'm in love with you
It's easy cos I know
I've imagined I'm in love with you
Many, many, many times before
It's not like me to pretend
But I'll get you, I'll get you in the end
Yes I will, I'll get you in the end
Oh yeah, oh yeah
Oh yeah, oh yeah
Whoa yeahEmoticonEmoticon