28 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะฉันจริงใจ จอห์น รัตนเวโรจน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะฉันจริงใจ จอห์น รัตนเวโรจน์ Chordza
คอร์ด เพราะฉันจริงใจ จอห์น รัตนเวโรจน์ | เนื้อเพลง เพราะฉันจริงใจ จอห์น รัตนเวโรจน์ | Chord เพราะฉันจริงใจ จอห์น รัตนเวโรจน์

เนื้อเพลง เพราะฉันจริงใจ จอห์น รัตนเวโรจน์
เหมือนรอยดำในจิตใจ
มันตราติดไว้ให้ใจจำ
ย้อนมองดูที่ได้ทำ
ดังเทน้ำลงบนกองทราย
ฉันดีต่อเธอ
แต่วันนี้เธอ
กลับเห็นว่าทำลาย
แต่จะรู้ใจบ้างไหม
ว่าตัวฉันทำไป
ด้วยหวังดี
* เพราะฉันจริงจัง
และฉันจริงใจ
ถึงเสียเธอไป
เพราะรักคำเดียว
และรักเกินเลย
ถึงช้ำจนตาย
เห็นเธอเดินไปผิดทาง
จึงคอยเหนี่ยวรั้งไม่ตามใจ
เหมือนเธอมองมันผิดไป
จึงทำให้เธอต้องเลิกรา
รู้มันก็สาย
สิ่งที่ให้ไป
สลายแค่พริบตา
และที่ฉันได้กลับมา
ก็คือเห็นเธอเดิน
จากฉันไป
(ซ้ำ *)
** เพราะรักเพียงเธอ
ถึงฝืนใจเธอ
ไม่คิดตามใจ
เพราะฉันจริงจัง
และฉันจริงใจ
ถึงเสียเธอไป
แต่ แต่ถึงแม้เธอห่าง
ห่างสุดฟ้าไปไกล
จิตใจฉันยังห่วงใย
(ซ้ำ * / ** / * (Fade Out))

EmoticonEmoticon