28 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง In My Life สุรสีห์ อิทธิกุล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง In My Life สุรสีห์ อิทธิกุล Chordza
คอร์ด In My Life สุรสีห์ อิทธิกุล | เนื้อเพลง In My Life สุรสีห์ อิทธิกุล | Chord In My Life สุรสีห์ อิทธิกุล

เนื้อเพลง In My Life สุรสีห์ อิทธิกุล
There are places I remember
All my life
Though some have changed
Some forever not for better
Some have gone
And some remain
All these places have their moments
With lovers and friends
I still can recall
Some are dead and some are living
In my life
I've loved them all
But of all these friends and lovers
There is no one
Compares with you
And these memories lose their meaning
When I think of love
As something new
* Though I know I'll never lose affection
For people and things
That went before
I know I'll often stop and think about them
In my life
I love you more
(Repeat *)
In my life
I love you more

EmoticonEmoticon