23 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เราอาสาพัฒนา คนสร้างบ้าน Chordza

คอร์ด เราอาสาพัฒนา คนสร้างบ้าน | คอร์ดกีต้าร์ เราอาสาพัฒนา คนสร้างบ้าน | คอร์ดเพลง เราอาสาพัฒนา คนสร้างบ้าน | เพลง เราอาสาพัฒนา คนสร้างบ้าน | เนื้อเพลง เราอาสาพัฒนา คนสร้างบ้าน | Chord เราอาสาพัฒนา คนสร้างบ้าน
คอร์ด เนื้อเพลง เราอาสาพัฒนา คนสร้างบ้าน Chordzaเราอาสาพัฒนาใจเริงร่าและสามัคคี

เราร่วมจิตอุทิศชีพพลี รวมไมตรีเพื่อพี่น้องผองไทย

แม้ห่างไกลไม่ท้อถอย ถึงยอดดอยสูงเสียดเหยีอดฟ้า

เราบากบั่นฝ่าฟันเข้าไปหา ร่วมพัฒนาด้วยเมตตาอารี

สายลมหนาวเคล้าลมฝน ในกมลเราแสนเยือกเย็น

เราอบอุ่นในคุณที่บำเพ็ญ ความลำเค็ญก็มลายหายไปEmoticonEmoticon