24 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เทวดาของแผ่นดิน Friday Night to Sunday Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เทวดาของแผ่นดิน Friday Night to Sunday Chordza
คอร์ด เทวดาของแผ่นดิน Friday Night to Sunday | เนื้อเพลง เทวดาของแผ่นดิน Friday Night to Sunday | Chord เทวดาของแผ่นดิน Friday Night to Sunday


ขอถวายเพลงนี้เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอเป็นเกิดเป็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและใต้ร่มบรมโพธิสมภาร ทุกชาติไป

เพลง : เทวดาของแผ่นดิน
คำร้อง : ภูมิณัฐ ฤทธิ์สมิตชัย (Boss FridayNight to Sunday)
ทำนอง : ภูมิณัฐ ฤทธิ์สมิตชัย (Boss FridayNight to Sunday)
เรียบเรียง : FridayNight to Sunday & The Gasoline

รายชื่อนักดนตรี
Vocal : ภูริวัฒน์ สุวรรณมณี (Q FridayNight to Sunday)
Bass : นายธนิสร รักขพันธุ์ (Gap FridayNight to Sunday)
Guitar : ภูมิณัฐ ฤทธิ์สมิตชัย (Boss FridayNight to Sunday)
Drum : ภัทรพล ก่อประเสริฐ (Peat FridayNight to Sunday)

รายชื่อนักดนตรีรับเชิญ
Sub Vocal : พุตธิภณ อธิกธาดา (Kim The Gasoline)
Sub Vocal : ชนะพล ช่วยแก้ว (Aof The Gasoline)
Guitar : ภูมิณัฐ ฤทธิ์สมิตชัย (Boss FridayNight to Sunday)
Guitar : กสิกรรณ พัฒจันทร์ (James)
Bass : ธีรศักดิ์ รัตนไพบูลย์ (Jamse The Gasoline)
Piano : อนุชา ศรีเพชรพิมาน (Keng The Gasoline)

ตัดต่อ : นายธนิสร รักขพันธุ์ (Gap FridayNight to Sunday)
Mix : ภูมิณัฐ ฤทธิ์สมิตชัย (Boss FridayNight to Sunday)
Recorded : FridayNight Studio
EmoticonEmoticon