1 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง พระสถิตในดวงใจ แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พระสถิตในดวงใจ แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza
คอร์ด พระสถิตในดวงใจ แคทธีน ถ้ำแก้ว | เนื้อเพลง พระสถิตในดวงใจ แคทธีน ถ้ำแก้ว | Chord พระสถิตในดวงใจ แคทธีน ถ้ำแก้ว

เนื้อเพลง พระสถิตในดวงใจ แคทธีน ถ้ำแก้ว
พระสถิตในทุกแห่ง
ทั้งในแสงตะวันกล้า
แดดเผากลางทุ่งนา
พระภูษาชโลมดิน
พระสถิตในสายลม
ทรงชื่นชมฝูงนกบิน
มือคลำและพักพิง
โลกได้ยินพระสุรเสียง
พระสถิตกับเด็กน้อย
ทรงฟังถ้อยไร้เดียงสา
ทรงประโคมผู้ชรา
ช่วยรักษาพ้นโรคภัย
* พระสถิตในดวงใจ
ทรงอภัยทุกเวลา
เปี่ยมด้วยพระเมตตา
นำวิญญาสู่สวรรค์
พระสถิตในวิหาร
อันตระการด้วยความรัก
แย้มยิ้มในพระพักตร์
โลกรู้จักความรื่นรมย์
(ซ้ำ *)
พระสถิตในดวงใจ
พระสถิตในดวงใจ
พระสถิตในดวงใจ
พระสถิตในดวงใจ

EmoticonEmoticon