15 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกๆ คนอยากรู้ ทุกๆ คนอยากหนี เฌอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกๆ คนอยากรู้ ทุกๆ คนอยากหนี เฌอ Chordza
คอร์ด ทุกๆ คนอยากรู้ ทุกๆ คนอยากหนี เฌอ | เนื้อเพลง ทุกๆ คนอยากรู้ ทุกๆ คนอยากหนี เฌอ | Chord ทุกๆ คนอยากรู้ ทุกๆ คนอยากหนี เฌอ

เนื้อเพลง ทุกๆ คนอยากรู้ ทุกๆ คนอยากหนี เฌอ
ทุกทุกคนพูดกัน
อยากฟังอยากรู้
รู้ความจริง
อยากฟังเรื่องจริงอยากรู้
หูคนอีกมากมาย
ต่างบอกอยากรู้จริง
ต่างบอกอยากรู้จริงจัง
ต่างบอกต่างอยากรู้
ครั้นความจริงเอ่ยมา
บอกกันให้รู้
รู้ความจริง
ได้ฟังเรื่องจริงได้รู้
หูคนอีกมากมาย
ต่างบอกต่างไม่เอา
ต่างบอกต่างไม่ข้องเกี่ยว
ต่างหลีกต่างวิ่งหนี
* คิดคิดดูแปลก
อยากจะรู้รู้จริงแท้
แต่พอรู้แล้วรับหรือไม่
จึงเป็นอย่างไร
เหตุไฉนคนปิดบัง
กลับไม่มีคนใส่ใจ
ไม่ยอมรับ
ทุกทุกคนอยากฟัง
เรื่องจริงอยากรู้
ทุกทุกคนไม่เคย
พูดจริงให้รู้
** หูคนอีกมากมาย
ต่างบอกอยากรู้จริง
แต่กลับปิดเรื่องจริงหมด
ต่างปกปิดความจริง
(ซ้ำ * / **)
ทุกทุกคนอยากรู้
ทุกทุกคนอยากหนี
(อยากรู้ อยากหนี)
ทุกทุกคนอยากรู้
ทุกทุกคนอยากหนี
(อยากรู้ อยากหนี)
ทุกทุกคนอยากรู้
ทุกทุกคนอยากหนี
(อยากรู้ อยากหนี)
EmoticonEmoticon