23 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตนี้ แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตนี้ แคทธีน ถ้ำแก้ว Chordza
คอร์ด ชีวิตนี้ แคทธีน ถ้ำแก้ว | เนื้อเพลง ชีวิตนี้ แคทธีน ถ้ำแก้ว | Chord ชีวิตนี้ แคทธีน ถ้ำแก้ว

เนื้อเพลง ชีวิตนี้ แคทธีน ถ้ำแก้ว
* ชีวิตนี้
ความดีอยู่ที่ใด
ชีวิตนี้
ความดีอยู่ที่ใด
จะรู้ความจริง
นี้ได้อย่างไร
ความสุขเช่นไร
จึงได้สวรรค์
อีกความทุกข์
จริงหรือความสุข
อยู่คู่กัน
อีกความทุกข์
จริงหรือความสุข
อยู่คู่กัน
จริงหรือที่จริง
นี้ยิ่งกว่าฝัน
จริงหรือสวรรค์
ไม่มีในเสมอ
** สำคัญที่ใด
ในใจของเรา
ทุกข์พอบรรเทา
แม้นเอาใจข่ม
เกิดมาแล้ว
ยึดมั่นตามแนวพระศาสนา
เกิดมาแล้ว
ยึดมั่นตามแนวพระศาสนา
ซาบซึ้งในคำ
พระศาสดา
ปลูกฝังศรัทธา
ให้กับวิญญาณ
(ซ้ำ * / **)
EmoticonEmoticon