25 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา Chordza
คอร์ด ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา | เนื้อเพลง ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา | Chord ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา
""

เนื้อเพลง ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา
คอร์ด ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา | เนื้อเพลง ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา | Chord ภาพฝัน 7Z SEVEN SEAS x ปอนด์ จิตติมา
มองดูสายลมที่พัดผ่าน เหมือนวันวานที่เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม
ทุกสิ่งยังตราตรึง คำนึงในความทรงจำ ของฉัน ภาพเธอยังอยู่ในนั้น ภาพวันเวลาที่ดี
ทุกสิ่งยังมีความหมายต่อฉัน ยัง ฉันยังคงรักเธอ

* แม้มันจะเป็น ภาพฝันในวันวาน ที่ฉันเคยมีเธออยู่ตรงนี้
แต่ฉันก็ยังยินดีที่จะรับรู้มัน และจดและจำเธอ เอาไว้ในใจ
ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีเธออยู่ แต่เธอจะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไป
ไม่ว่าจะนานเพียงใด ในใจของฉันก็ยัง คงมีแต่เธอEmoticonEmoticon