12 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Upon My Sleeve Avicii Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Upon My Sleeve Avicii Chordza
คอร์ด Heart Upon My Sleeve Avicii | เนื้อเพลง Heart Upon My Sleeve Avicii | Chord Heart Upon My Sleeve Avicii
""

เนื้อเพลง Heart Upon My Sleeve Avicii
คอร์ด Heart Upon My Sleeve Avicii | เนื้อเพลง Heart Upon My Sleeve Avicii | Chord Heart Upon My Sleeve Avicii
* With my heart upon my sleeve My head down low and I still feel broken

And down upon my knees With my head down low I and I still feel broken
Where are you? Where are you? Oh, now that I need you most and

My heart upon my sleeve, broken down, oh, oh, oh, oh

I guess I'm just down on my luck a bit, shakin' me out of it
I guess I'm just down on my luck a bit, shakin' me out of it
( * )

Now I can't go a single day without thinking of the words I'd say
And I can't do a single thing without thinking of you, thinking of you
Now I'm just left with the pieces to put back together
( * )EmoticonEmoticon