31 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง I Wonder Why The Boppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Wonder Why The Boppers Chordza
คอร์ด I Wonder Why The Boppers | เนื้อเพลง I Wonder Why The Boppers | Chord I Wonder Why The Boppers
""

เนื้อเพลง I Wonder Why The Boppers
คอร์ด I Wonder Why The Boppers | เนื้อเพลง I Wonder Why The Boppers | Chord I Wonder Why The Boppers
Dont' know why I love you like I do
Don't know why I do
Don't know why I love you Don't know why I care
I just want your love to share

I wonder why I love you like I do
Is it because I think you love me too
I wonder why I love you like I do
Like I do (Ding Ding Ding)

I told my friends That we would never part
They often said That you would break my heart
I wonder why they think that we will part
We will part
When you're with me I'm sure you're always true
When I'm away I wonder what you do
I wonder why I'm sure you're always true
Always true

Don't know why I do Fade Out
EmoticonEmoticon