31 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners Chordza
คอร์ด Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners | เนื้อเพลง Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners | Chord Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners
""

เนื้อเพลง Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners
คอร์ด Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners | เนื้อเพลง Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners | Chord Jackie Wilson Said Dexys Midnight Runners
Doo-doo-doo-dah Dah-doo-doo-doo Doo-doo-doo-dah Dah-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-dah Dah-doo-doo-doo Doo-doo-doo-dah Dah-doo-doo-doo

Jackie Wilson said it was reet petite, I kind of love you, Yes it knocks me off my feet
Let it all come down, Let it all come down, and you know I am so wired up
dont need no tea in my cup, Let it all come down, Let it all come down Now watch this

* Toodle langa langa toodle langa lang Toodle langa langa toodle langa lang ohhh
I'm in heaven, I'm in hea-ven, I'm in heaven, when you smile when you smile when you
smile when you smile

And when you walk, across that street, you make my heart go, Boom, boom, boom,
and everytime I, I stop to think about it, Well child it simply makes my day
Let it all come down, oh Let it all come down,

( * )
EmoticonEmoticon