20 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sundown Gordin Lightfoot Chordza

คอร์ด Sundown Gordin Lightfoot | คอร์ดกีต้าร์ Sundown Gordin Lightfoot | คอร์ดเพลง Sundown Gordin Lightfoot | เพลง Sundown Gordin Lightfoot | เนื้อเพลง Sundown Gordin Lightfoot | Chord Sundown Gordin Lightfoot
คอร์ด เนื้อเพลง Sundown Gordin Lightfoot Chordza

I can see her lyin' back in a satin dress in a room where you do what you don't confess

Sundown you better take care if I find you've been creepin' round my back stairs Sundown you better take care if I find you've been creepin' round my back stairs
She's been lookin' like a Queen In a salor's dream and she don't always say what she really
means Sometimes I think it's a shame when I get feelin' better when I'm feelin' no pain
Sometimes I think it's a shame when I get feelin' betterI can picture ev'ry move that a man could make Gettin' lost in her lovin' Is your first mistake
Sundown you better take care If I find you've been creepin' round my back stairs
Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winnin' when I'm losin' again
I can see her lookin'fast in her faded jeans she's a hard lovin' woman Got me feelin' mean
Sometimes I think it's a shame when I get feelin' better when I'm feelin' no pain
Sundown you better take care If I find You've been creepin' round my back stairs
Sundown you better take care if I find You've been creepin' round my back stairs Sometimes
I think it's a sin when I feel like I'm winnin' when I'm losin' again

EmoticonEmoticon