11 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me In Whatever Way James Blake Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me In Whatever Way James Blake Chordza
คอร์ด Love Me In Whatever Way James Blake | เนื้อเพลง Love Me In Whatever Way James Blake | Chord Love Me In Whatever Way James Blake
""

เนื้อเพลง Love Me In Whatever Way James Blake
คอร์ด Love Me In Whatever Way James Blake | เนื้อเพลง Love Me In Whatever Way James Blake | Chord Love Me In Whatever Way James Blake
Mhh...
Mhh...

Mhh... (Where the rose water passes and dry river flows)
Mhh... (Where the rose water passes and dry river flows)

Where you lead me I will go Where the rose water passes and dry river flows
And if that's the way this year It?s the thorns I want and the bloom I always fear

Tell me where I have to go And then love me there

Tell me when I have to go And then love me there

I won't be so loud if this is what you need I won't be so loud if you won't take my lead

I know some men hurt more than me But giving up is hard to do

But giving up is hard to do

Mhh... (Where the rose water passes and dry river flows)

Mhh... (Where the rose water passes and dry river flows)

This is a lonely off-white room I keep my gaze on you, while other people move

Where you lead me I will go Guess the thorns are on and the bloom I always fear

Tell me when I have to go And then love me there

Tell me when I have to go And then love me there

* Love me in whatever way

Love me in whatever way

Love me in whatever way

Love me in whatever way

Love me in whatever way

Love me in whatever way

Love Oh, ah

This is a lonely off-white room I keep my gaze on you, while other people move
Where you lead me I will go Where the rose water passes and dry river flows
( * )

Mhh...

Mhh...
EmoticonEmoticon