11 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn Chordza
คอร์ด Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn | เนื้อเพลง Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn | Chord Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn
""

เนื้อเพลง Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn
คอร์ด Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn | เนื้อเพลง Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn | Chord Misery Loves Company ukulele Emilie Autumn
It's not the time It's not the place I'm just another pretty face So don't come any closer

You're not the first You're not the last How many more Don't even ask

You're one more dead composer


* Do I need you Yes and no Do I want you Maybe so

You're getting warm You're getting warm

You're getting warmer oh Did you plan this all along Did you care if it was wrong

Who's getting warmer now That I'm gone

** Misery loves company And company loves more
More loves everybody else But hell is others

I'm not for you You're not for me I'll kill you first You wait and see

You devil undercover You're not a prince You're not a friend

You're just a child And in the end You're one more selfish lover
( * )

If you fucking dare

Misery loves company And company loves more

More loves everybody else But hell is others
EmoticonEmoticon