10 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Oblivion Grimes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Oblivion Grimes Chordza
คอร์ด Oblivion Grimes | เนื้อเพลง Oblivion Grimes | Chord Oblivion Grimes
""

เนื้อเพลง Oblivion Grimes
คอร์ด Oblivion Grimes | เนื้อเพลง Oblivion Grimes | Chord Oblivion Grimes
I never walk about, after dark It's my point of view 'cause someone could break your neck

Coming up behind you, always coming and you'd never have a clue

I never look behind, all the time I will wait forever, always looking straight

Thinking, counting, all the hours you wait

* See you on a dark night See you on a dark night

See you on a dark night See you on a dark night

And now another clue, I would ask If you could help me out It's hard to understand

'Cause when you're running by yourself It's hard to find someone to hold your hand

And now it's good to be tough on me But I will wait forever I need someone else

To look into my eyes and tell me Girl you know you gotta watch your health

To look into my eyes and tell me La la la la la To look into my eyes and tell me

La la la la la La la la la la La la la la la oh oh oh oh oh

La la la la la oh oh oh oh oh La la la la la oh oh oh oh oh
La la la la la oh oh oh oh oh La la la la la oh oh oh oh oh
( * )

EmoticonEmoticon