10 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Sing It Back Moloko Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sing It Back Moloko Chordza
คอร์ด Sing It Back Moloko | เนื้อเพลง Sing It Back Moloko | Chord Sing It Back Moloko
""

เนื้อเพลง Sing It Back Moloko
คอร์ด Sing It Back Moloko | เนื้อเพลง Sing It Back Moloko | Chord Sing It Back Moloko
When you are ready I will surrender Take me and do as you will
Have what you want to Your way is always the best way

I have succumbed to this passive sensation Peacefully falling away
I am the zombie your wish will command me Laugh as I fall to my knees

* Bring it back Sing it back Bring it back Sing it back to me

Bring it back Sing it back Bring it back Sing it back to me

Can I control this empty delusion? Lost in the fire below

And you come running your eyes will be open

And when you come back I'll be as you want me

Only so eager to please My little song will keep you beside me

Thinking your name as I sing
( * )
No you can't help it if you have been tempted By fruit hanging ripe from the tree
And I feel useless Don't care what the truth is You will be here come the day

Truth do you here me, don't try to Come near me
So tired I sleep through the lie If you desire to lay here beside me

Come to my sweet melody
( * )


Bring it back Sing it back Bring it back Sing it back to me
EmoticonEmoticon