9 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง The Sun Always Shines On Tv a ha Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Sun Always Shines On Tv a ha Chordza
คอร์ด The Sun Always Shines On Tv a ha | เนื้อเพลง The Sun Always Shines On Tv a ha | Chord The Sun Always Shines On Tv a ha
""

เนื้อเพลง The Sun Always Shines On Tv a ha
คอร์ด The Sun Always Shines On Tv a ha | เนื้อเพลง The Sun Always Shines On Tv a ha | Chord The Sun Always Shines On Tv a ha
* Touch me , how can it be Believe me , the sun always shines on tv.

Hold me , close to your heart Touch me and give all your love to me - to me

I reached inside myself and found nothing there to ease the

Pressure of my ever worrying mind - Oh oh

All my powers waste away, I fear the crazed and lonely

Looks the mirror's sending me these days - Oh oh
( * )

Please don't ask me to defend the shameful lowlands of the

Way I'm drifting gloomily through time - Oh oh

I reached inside myself today thinking there's got to be some

Way to keep my troubles distant.
( * )

Hold me , close to your heart -

Touch me and give all your love to me to me
EmoticonEmoticon