9 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง West End Girls Pet Shop Boys Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง West End Girls Pet Shop Boys Chordza
คอร์ด West End Girls Pet Shop Boys | เนื้อเพลง West End Girls Pet Shop Boys | Chord West End Girls Pet Shop Boys
""

เนื้อเพลง West End Girls Pet Shop Boys
คอร์ด West End Girls Pet Shop Boys | เนื้อเพลง West End Girls Pet Shop Boys | Chord West End Girls Pet Shop Boys
Sometimes you're better off dead There's gun in your hand and it's pointing at your head

You think you're mad, too unstable Kicking in chairs and knocking down tables

In a restaurant in a West End town Call the police, there's a madman around

Running down underground To a dive bar in a West End town

* In a West End town, a dead end world The East End boys and West End girls

In a West End town, a dead end world The East End boys and West End girls


West End girls

Too many shadows, whispering voices Faces on posters, too many choices

If, when, why, what? How much have you got?

Have you got it, do you get it, if so, how often And which do you choose, a hard or soft option?

(How much do you need?)
( * )
( * )

You've got a heart of glass or a heart of stone Just you wait 'til I get you home

We've got no future, we've got no past Here today, built to last

In every city, in every nation From Lake Geneva to the Finland station

(How far have you been?)
( * )

West End girls

West End girls (How far have you been?)

West End girls

EmoticonEmoticon