9 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง You Ruin Me The Veronicas Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Ruin Me The Veronicas Chordza
คอร์ด You Ruin Me The Veronicas | เนื้อเพลง You Ruin Me The Veronicas | Chord You Ruin Me The Veronicas
""

เนื้อเพลง You Ruin Me The Veronicas
คอร์ด You Ruin Me The Veronicas | เนื้อเพลง You Ruin Me The Veronicas | Chord You Ruin Me The Veronicas
Job well done Standing ovation Yeah you got what you wanted I guess you won

And I don't want to hear, they don't know you like I do

Even I could've told you But now we're done

* Cause you play me like a symphony Play me till your fingers bleed

I'm your greatest masterpiece You ruin me
Later when the curtains drawn And no one's there for you back home

Don't cry to me, you played me wrong You ruin me

I know you thought That I wouldn't notice You were acting so strange I'm not that dumb

And in the end I hope she was worth it I don't care if you loved me, you make me numb
( * )

We're that song you wouldn't sing

Just a broken melody You're killing me
( * )

EmoticonEmoticon